skip to Main Content
O89-165-1949 Contact LINE ID @caseoutlet

Note4 vs s6 เลือกอะไรดี?

Note4 vs s6 เลือกอะไรดี หลายคนที่กำลังพิจารณาซื้อมือถือใหม่ช่วงนี้จาก Samsung อาจจะมีคำถามระหว่าง "Note4 vs S6 เลือกอะไรดี?" เนื่องจากโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S6 และ Samsung Galaxy S6 Edge ได้ฤกษ์วางจำหน่ายในไทยแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา โดยราคาวางจำหน่ายในไทย - Samsung Galaxy S6 รุ่นความจุ 32 GB ราคา 23,900 บาท - Samsung Galaxy S6 Edge รุ่นความจุ…

Read More
Back To Top